Inwerkingtreding SFDR RTS half jaar uitgesteld

De AFM meldde dat de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation technische standaarden (SFDR RTS) per 1 januari 2022 niet haalbaar is.

De Europese  Commissie is voornemens deze met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2022.