Tag Archief van: toezicht

Wij helpen u graag met de best practices voor AIFMD!

23 januari 2018 j.l. heeft de AFM een rapport gepubliceerd met best practices voor AIFM-beheerders. Dit n.a.v. een onderzoek bij AIFM-beheerders.

De AFM verwacht van AIFM-beheerders dat zij de bevindingen en de best practices uit het rapport opvolgen.

De “lessons learned“ in het AFM rapport gaan over:

Risk management;
Uitbesteding/Delegatie;
Depositary;
Effectiviteit van de compliancefunctie;
Volledigheid belangenconflicten;
Wwft

Er zijn best practices beschreven voor:

Het evenredigheidsbeginsel;
Bestuurssamenstelling;
Intern toezicht op het bestuur;
Medezeggenschap;
Recht op instemming van sub-delegatie.

Wij kunnen uw organisatie toetsen en helpen te voldoen aan de lessons learned en best practices!