Tag Archief van: AFM

Op 19 oktober heeft de AFM een nieuwe leidraad mbt de Wwft gepubliceerd. Niets nieuws onder de zon, naast het zichtbaar  raadplegen en op termijn corrigeren van het UBO-register,  maar wel uitgebreider toegelicht wat de AFM verwacht. Ook is de AFM al een aantal jaren bezig met onderzoeken bij financiële instellingen naar het voldoen aan de Wwft. Als u nog niet aan de beurt was is het wellicht nu handig om uw processen op dit vlak eens te laten beoordelen. Clientacceptatie, review, transactiemonitoring, opstellen risico analyse afgestemd op uw risk appetite. Wij helpen u graag! Doen een quick scan en geven pragmatische handvatten voor verbeteringen.

De AFM doet  onderzoek naar de Impact en Inrichting van de compliancefunctie bij beleggingsondernemingen. Met dit onderzoek onder beleggingsondernemingen wil de AFM in beeld brengen hoe de compliancefunctie is ingericht, op welke wijze deze functie is ingebed in de organisatie en welke impact het heeft. Indien u dit zelf ook wil weten voor uw onderneming en vooruitlopend op de resultaten van de AFM uw organisatie tegen de huidige eisen wil checken, maak dan een afspraak! Wij helpen u graag.