Tag Archief van: compliance

De AFM doet  onderzoek naar de Impact en Inrichting van de compliancefunctie bij beleggingsondernemingen. Met dit onderzoek onder beleggingsondernemingen wil de AFM in beeld brengen hoe de compliancefunctie is ingericht, op welke wijze deze functie is ingebed in de organisatie en welke impact het heeft. Indien u dit zelf ook wil weten voor uw onderneming en vooruitlopend op de resultaten van de AFM uw organisatie tegen de huidige eisen wil checken, maak dan een afspraak! Wij helpen u graag.

 

Wij helpen u graag met de best practices voor AIFMD!

23 januari 2018 j.l. heeft de AFM een rapport gepubliceerd met best practices voor AIFM-beheerders. Dit n.a.v. een onderzoek bij AIFM-beheerders.

De AFM verwacht van AIFM-beheerders dat zij de bevindingen en de best practices uit het rapport opvolgen.

De “lessons learned“ in het AFM rapport gaan over:

Risk management;
Uitbesteding/Delegatie;
Depositary;
Effectiviteit van de compliancefunctie;
Volledigheid belangenconflicten;
Wwft

Er zijn best practices beschreven voor:

Het evenredigheidsbeginsel;
Bestuurssamenstelling;
Intern toezicht op het bestuur;
Medezeggenschap;
Recht op instemming van sub-delegatie.

Wij kunnen uw organisatie toetsen en helpen te voldoen aan de lessons learned en best practices!